Du er her

For ungdommene

"Si det du mener, og gjør det du sier"

Åpenhet og tydelighet 

Ungdommene må ses i forhold til nettverket rundt dem. Det vil si familie, skole, fritidsaktiviteter og hjelpeapparatet rundt den enkelte ungdom. I praksis skal vi vise respekt overfor og innlevelse i ungdom, foreldre og kollegaer som handlende subjekter. Det skal vises maksimal åpenhet og tydelighet i forhold til ungdom, foreldre og kollegaer. Dette gjelder også våre eksterne samarbeidspartnere. Vi ønsker troverdighet og klarhet med hensyn til andres forventninger.

Et helhetssyn slikt som dette ideologiske ståsted innebærer, medfører at vi ikke vil utsette våre beboere for andre handlinger enn de vi ville kunne utsette oss selv for.

De overnevnte punktene vil gi oss grunnlaget for å kunne bidra til en positiv utvikling av livsbetingelsene for ungdommene, samt et personale under utvikling i forhold til ungdommenes behov.

Denne siden er under bearbeidelse sammen med ungdommene vi har hos oss.